Нововведення для бенефіціарів | Новини компанії блог адвокатського бюро Марії Камінської в Київі

Блог

Нововведення для бенефіціарів

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набирає чинності з 28 квітня 2020 року.

Закон зобов’язує юридичних осіб, зареєстрованих до 28.04.2020 року, подати державному реєстратору (далі – реєстратору) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – бенефіціар), та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Важливо! Нормативно-правовий акт, яким буде затверджена форма та зміст структури власності ще не прийнято. Водночас п. 7 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” визначено, що для прийняття необхідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України надано 3 місяці з дня набуття чинності Законом.

Після цього у юридичних осіб вже на регулярній основі з’являється обов’язок – підтримувати інформацію про бенефіціарів та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, шляхом подання підтверджуючих документів.

Якщо ж зміни у структурі власності та інформації про бенефіціарів відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких інших змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Крім того, Законом передбачено, що для підтвердження відомостей про бенефіціарів потрібно щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подавати пакет документів. А саме:

  1. заяву про підтвердження відомостей про бенефіціара;
  2. структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  3. витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  4. нотаріально посвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є бенефіціаром, — для фізичної особи-нерезидента.

Посвідчувати нотаріально такий документ прийдеться і фізичним особам-резидентам, якщо він оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Відповідальність! За неподання/несвоєчасне подання реєстратору передбаченої інформації або підтверджуючих документів про бенефіціарів або про їх відсутність загрожуватиме штраф у розмірі від 17 до 51 тис. грн., який накладається на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи.

Команда Адвокатського бюро «Марії Камінської»

надає своїм клієнтам широкий спектр послуг з реєстрації бізнесу – юридичних осіб незалежно від організаційної форми власності, фізичних осіб-підприємців, а також громадських організацій, внесення змін про суб’єктів господарювання до Єдиного державного реєстру, їх злиття, поділ та припинення.

Зателефонуйте до нас та запишіться на консультацію – це зекономить Ваш час та ресурси. Довірте свої справи професіоналам!

Нововведение для бенефициаров | kaminska
Ознайомлений