Встановлення опіки над недієздатною особою | Корисні поради блог «Адвокати Камінської» у Києві

Блог

Встановлення опіки над недієздатною особою

Законом визначено, що опіка встановлюється над малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.

❗️Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Заяву про визнання фізичної особи недієздатною може бути подано:
– членом її сім’ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання;
– органом опіки та піклування;
– психіатричним закладом.

Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

❗️Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років.

Не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною, опікун або представник органу опіки та піклування має право подати до суду клопотання про продовження строку його дії.

Які документи потрібно подати до органу опіки і піклування для отримання подання:

– звернутись до суду із заявою про визначення особи недієздатною;
– подати до суду клопотання про визначення судової психіатричної експертизи;
– звернутися із заявою про видачу подання про можливість призначення опікуном недієздатного.

Перелік документів для отримання подання про можливості призначення опікуном:

 1. Заява для отримання подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником;
 2. Копія рішення/ ухвали суду про визнання потенційного підопічного недієздатною особою або про обмеження його цивільної дієздатності;
 3. Ухвала суду про відкриття провадження у справі;
 4. Копії паспортів потенційного опікуна / піклувальника і підопічного (з пред’явленням оригіналу);
 5. Акти обстеження житлових умов потенційного опікуна / піклувальника та підопічного;
 6. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб (потенційного опікуна / піклувальника та підопічного);
 7. Висновок про стан здоров’я потенційного опікуна / піклувальника;
 8. Довідка про відсутність судимості потенційного опікуна / піклувальника;
 9. Довідка про дохід з місця роботи потенційного опікуна / піклувальника за останні 6 місяців або декларація про доходи за останній рік;
 10. Копії документів, які підтверджують родинні відносини потенційного опікуна / піклувальника та підопічного;
 11. Заяви повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із потенційним опікуном / піклувальником про надання згоди на призначення його опікуном / піклувальником;
 12. Копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності підопічного на майно (у разі наявності майна);
 13. Довідка із закладу охорони здоров’я (якщо перебуває на лікуванні),

Умови і випадки надання

❗️Опіка встановлюється над особами, які судом визнані, недієздатними. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. 

Для визнання особи недієздатною майбутній опікун має подати заяву до суду. Суд призначає опікуна на підставі подання від органу опіки та піклування. 

Кандидатура опікуна розглядається на опікунській раді. Піклування встановлюється над особами дієздатність яких обмежена. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними та якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. 

Для визнання особи обмежено дієздатною, майбутній опікун має подати заяву до суду. Суд призначає піклувальника на підставі подання від органу опіки та піклування. Кандидатура піклувальника розглядається на опікунській раді.

Пенсіонери додатково подають копію пенсійного посвідчення, а непрацюючі – довідку з центру зайнятості. 

Також до заяви подаються копії рішення/ухвали суду, а саме рішення про визнання потенційного підопічного недієздатною особою або про обмеження його цивільної дієздатності за наявності у потенційного підопічного такого правового статусу.

Якщо судом розглядається справа про визнання фізичної особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення їй опікуна / призначення опікуна особі, визнаній недієздатною, чи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, встановлення над нею піклування та призначення їй піклувальника / призначення піклувальника особі, обмеженій у цивільній дієздатності подається ухвала суду про відкриття провадження у справі.

Результат та способи отримання результату

 1. Видача особі подання про можливість призначення опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмеженаВідмова у видачі особі вищезазначеного подання;
 2. Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Ознайомлений