Медіація

Медіація - 1 | https://kaminska.com.ua

Кожен юрист знає, що не всякому правовому питанні місце в суді. Навпаки, в більшості випадків проблему можна залагодити в досудовому порядку, тим самим дозволивши сторонам уникнути витрат часу та коштів. Одним із способів позасудового врегулювання спору виступає медіація.

Медіація — це добровільний, позасудовий і неформальний процес, спрямований на врегулювання конфлікту за допомогою нейтральної та неупередженої сторони — медіатора, який жодним чином не зацікавлений у справі. Медіатор  спонукає сторони спільно шукати компромісу. Як незалежна третя особа, він супроводжує та підтримує сторони, які конфліктують, у вирішенні конкретного спору.

Діяльність медіатора передбачає високий рівень  знань, прийомів і навичок медіації, добросовісності та професійної впевненості. 

Медіація має на меті не тільки досягнення угоди, але також вирішення конфлікту відповідно до норм закону при поясненні учасникам спору правових підстав рішення. Конфлікт, врегульований медіатором, може прирівнюватися до укладення мирової угоди - процедурі, властивої вирішення питання в судовому порядку.

ПЕРЕВАГИ ЗВЕРНЕННЯ ДО "АДВОКАТИ КАМІНСЬКОЇ"

Фахівці адвокатського бюро Марії Камінської надають послуги медіаторів при вирішенні різноманітних спорів, суворо дотримуються принципів медіації та послідовності її етапів.

 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта
 • Висока якість наданих послуг
 • Чітке розуміння ситуації
 • Послідовність етапів вирішення спору
 • Оптимальні умови співпраці
 • Повна конфіденційність та нерозголошення деталей справи
 • Надійний захист інтересів клієнта
 • Запитання? Відповіді.

  • Сертифікований медіатор

  • У яких випадках слід звернутися до медіатора?

  • Переваги медіації

  • Процедура медіації

  • Куди звернутися