Корпоративні спори

Корпоративні спори - 1 | https://kaminska.com.ua

Досить часто в процесі здійснення господарської діяльності його учасники не приділяють достатньої уваги належному оформленню корпоративних документів. Наслідком цього є виникнення конфліктних ситуацій, що прийнято називати корпоративними конфліктами. 

Розглянемо найпоширеніші категорії корпоративних спорів:
 1. Спори про визнання недійсними статуту Товариства, рішення (протоколу) зборів учасників Товариства, його окремих положень;
 2. Спори про розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства;
 3. Спори про оскарження процедури переходу частки в статутному капіталі Товариства;
 4. Спори, що стосуються отримання інформації про діяльність Товариства;
 5. Спори про незаконне виключення особи зі складу учасників Товариства.

ПЕРЕВАГИ ЗВЕРНЕННЯ ДО "АДВОКАТИ КАМІНСЬКОЇ"

Ефективність – це один з основних принципів роботи адвокатського бюро Марії Камінської. Наші клієнти можуть бути впевнені, що отримають реальний результат. Адже отримання позитивного судового рішення ще не означає його успішного виконання. Тому на етапі аналізу документів та формування правової позиції ми завжди оцінюємо вірогідність отримання бажаного результату.

 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта
 • Висока якість наданих послуг
 • Чітке розуміння ситуації
 • Послідовність етапів вирішення спору
 • Оптимальні умови співпраці
 • Повна конфіденційність та нерозголошення деталей справи
 • Надійний захист інтересів клієнта

Вибір оптимальної стратегії захисту корпоративних прав залежить від ряду факторів:

 • Первинна консультація;
 • Аналіз документів та актуальної судової практики;
 • Розробка правової позиції та найоптимальнішої стратегії захисту;
 • Процедура досудового врегулювання спору;
 • Підготовка процесуальних документів та направлення їх до суду;
 • Представництво інтересів клієнта в суді;
 • Виконання рішення суду.